NL

OVER DE FAB


De FAB is de landelijke federatie tegen biomassacentrales,

het verbranden van biomassa en ontbossing.  Onze organisatie bestaat uit verschillende organisaties uit Nederland.


Wij zijn zowel voor de bescherming van bestaande bomen en bossen als voor de uitbreiding hiervan binnen en buiten Europa.

De FAB werkt samen met meerdere internationale organisaties om het kappen en verbranden van bomen voor het opwekken van energie tegen te gaan doormiddel van acties en campagnes, informatievoorziening en distributie- en lobbyactiviteiten. Wij zijn nadrukkelijk geen besloten organisatie en staan open voor iedereen die zich hiervoor wil inzetten.


Bij het verbranden van houtige biomassa komt veel meer CO2, fijnstof, stikstof en andere schadelijke stoffen vrij vergeleken met het verbranden van gas en zelfs vergeleken met het verbranden van kolen.


Biomassasubsidies kosten ons miljarden van onze belastingen terwijl die subsidies juist bedoeld waren voor echt duurzame oplossingen.


Stop de Biomassalobby video - EDSP.TV

Eigenaren van de kolencentrales en vuilverbranders betalen miljoenen per jaar aan de biomassalobby om ervoor te zorgen dat de politiek de belangen van vervuilende bedrijven en de beleggers in plaats van jouw belangen behartigen. Dit gaat ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Het is tijd dat dit stopt!


Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden. Dat gaat dus over ons allemaal. Wij hebben volgens de rechter, het gerechtshof en de Hoge Raad allemaal een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering.RWE STOP ERMEE!


klimaatcoalitie-miljardenclaim-en-biomassalobby-van-rwe-essent-video

RWE (Essent) betaalt elk jaar miljoenen euro's aan lobbygeld waarmee ze hun lucratieve handel en subsidies voor het verbranden van kolen- en houtige biomassa in stand weten te houden en eist nu 1,4 miljard euro van de Staat via het claimsysteem ISDS in het Energy Charter Treaty (ECT) vanwege het ‘kolenverbod’ en het sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven in 2030.


Wetenschappers en lobbyisten krijgen flink betaald waardoor RWE miljarden binnen kan halen aan SDE-subsidies ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennialang sprake van belangenverstrengeling.


In deze rapportage laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden. Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden voor eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt.


Daarnaast laten wij zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaande personen uit de energiesector en de biomassasector. Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal is.


Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst.


Lees het laatste nieuws over het biomassadossier

NIEUWS


Ben jij benieuwd naar het laatste nieuws over het kappen en verbranden van houtachtige biomassa en de gevolgen voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst? Klik op de knop hieronder en ga naar de nieuwspagina.


Bekijk de videos in het biomassadossier

VIDEOS


Zoek je een video over het kappen en verbranden van houtachtige biomassa en de acties van de 200 organisaties die proberen te voorkomen dat ze onze bossen verbranden en ons milieu vervuilen? Kijk dan op onze pagina met alle video's in meerdere talen.


Lees de laatste documenten in het biomassadossier

DOCUMENTATIE


We hebben meer dan duizend onderzoeksartikelen en rapporten over de impact van de houtkap en verbranding van houtachtige biomassa en alle problemen en risico's daaromheen gelezen en geanalyseerd als basis voor deze website.


Stop biomassa brandbrief aan Kabinet

Alle organisaties uit o.a. de Federatie, de Klimaatcoalitie en de Bomenbond hebben een brandbrief aan  het Kabinet verzonden.


In de brief eisen we dat er geen nieuwe subsidies afgeven mogen worden voor verbranding van biomassa voor het opwekken van energie en al afgegeven subsidies voor biomassacentrales die nog niet zijn gebouwd worden teruggedraaid.


Presentatie Luchtkwaliteit & Gezondheid

GGD Gelderland heeft een interessante presentatie gepubliceerd over de luchtkwaliteit en gezondheid.


 In de presentatie komen o.a. de volgende zaken aan bod; gezondheidseffecten & ziektelast van luchtverontreiniging, normen en advieswaarden, luchtverontreiniging in Gelderland, trends en toekomst, beleidsadvies GGD.


Bescherm onze bossen brandbrief aan EU

Samen met nog 68 organisaties hebben we een brandbrief verzonden aan de voorzitter van de Europese Commissie.


In de brief dringen we er op aan dat onze bossen beter beschermd moeten worden en het verbranden van houtige biomassa voor energieopwekking een halt dient te worden toegeroepen. De brief is ook verzonden aan de leiders v.d. klimaattop.


EU rapport over gevolgen biomassa

De verbranding van biomassa voor energie produceert veel meer broeikasgassen dan het verstoken van steenkool, olie of gas.


Het verbranden van biomassa is alleen in de EU al verantwoordelijk voor een uitstoot van meer dan 350 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is de conclusie van een studie in opdracht van de Europese Commissie. Het WWF stelt dat dit de klimaatdoelen nekt.


Johan Vollenbroek vs Vattenfall

Johan Vollenbroek heeft aangifte gedaan tegen Vattenfall naar aanleiding van gesjoemel en eventueel fraude.


Ook heeft Johan het OM verzocht om te onderzoeken of Vattenfall valsheid in geschrifte heeft gepleegd en de emissies van kwik, dioxinen en furanen heeft verzwegen en misleiding pleegt m.b.t. de stikstofemissies van de biomassacentrale.


Tour de Biomassa - Stop Vattenfall actie

Comité Schone Lucht is op donderdag 28 januari gestart met de vijfdaagse landelijke campagne Stop Vattenfall.


Het comité laat films zien over de schade die biomassaverbranding op het klimaat en de natuur veroorzaakt. De tour eindigt bij de Rechtbank Haarlem waarop 1 februari de rechtszitting tegen de vergunningen van de biomassacentrale plaats vindt.


Brief aan de Koning - Ik beschuldig!

Johan Vollenbroek heeft de Koning een brandbrief geschreven waarin hij het Kabinet Rutte beschuldigd van Ecocide.


Johan waarschuwt de Koning voor het huidige klimaat- en natuurbeleid en wijst hem op de woorden van zijn moeder uit 1989; ‘Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare - het einde van het leven zélf - tóch voorstelbaar’


Rapport over de problemen van Houtkap

In de eerste week van 2021 hebben we een bespreking gepubliceerd over de problemen van het huidige houtkap beleid


Het destructieve houtkapbeleid in Nederland is gebaseerd op een zeer achterhaalde maar lucratieve visie van het Rijk die initieel bedoeld was om er voor te zorgen dat er minder geld naar natuurbeheer hoefde.


Eindejaarsafsluiting van de Federatie

Dankzij jullie inzet en ondersteuning zit het
huidige destructieve bomenkap & biomassabeleid in de schopstoel 


In 2020 hebben we gezamenlijke een groot aantal biomassaprojecten verhinderd. Het verzet tegen ontbossing & het verbranden van houtige biomassa ten koste van ons belastinggeld, onze gezondheid, de natuur en het klimaat zullen we in 2021 opschalen.


#StopBiomassa Actie van de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales

The Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales & ontbossing heeft in samenwerking met meer dan 40 landelijke organisaties de actie #StopBiomassa opgestart. Onze actie om het verbranden van houtige biomassa en het kappen van bossen tegen te gaan wordt gesteund door bijna 200 internationale organisaties, meer dan 1000 wetenschappers wereldwijd en alle politieke partijen die zich wel bekommeren om jouw gezondheid en toekomst.


Kom jij ook een handje helpen? We hebben hieronder een aantal opties gegeven hoe jij mee kunt helpen om het kappen van bomen en het verbranden van houtige biomassa ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat, en daarmee de toekomst van jou en je gezin kunt voorkomen en de miljarden subsidies van jouw belastinggeld kan laten stoppen.


Optie 1: Teken de landelijke petitie om de subsidies voor het verbranden van houtige biomassa te stoppen.

Optie 2: Steun ons passief of actief in onze juridische rechtszaken tegen de bedrijven die biomassa verbranden.

Optie 3: Maak gebruik van de landelijke overstap service en kies voor een biomassavrije energieleverancier.

Optie 4: Deel de video van de landelijke actie #StopBiomassa op facebook


Echt groen energieadvies 2021Energieleveranciers zeggen allemaal dat ze groene energie verkopen maar dat kan helemaal niet want zoveel groene energie wordt er helemaal niet opgewekt. Daarom hebben wij onderzocht welke energieleveranciers echt helemaal groen zijn, zonder fossiel, zonder biomassa en volledig lokaal opgewekt.


In ons onderzoeksrapport beschrijven wij hoe we tot deze conclusies gekomen zijn. Zes Nederlandse leveranciers blijken volledig groen. Stap over naar één van de Echt groene energieleveranciers.  


Overstappen naar EasyEnergy
Overstappen naar ENERGIE VanOns
Overstappen naar Pure Energie
Overstappen naar OM Nieuwe Energie
Overstappen naar Vrijopnaam
Overstappen naar EnergyZero
2020-12-31-the-fab-steunt-de-klimaatcoalitie


Wij nemen deel aan de Klimaatcoalitie
De landelijke federatie tegen biomassacentrales & ontbossing heeft zich aangemeld bij de Klimaatcoalitie. Het Klimaatplan van de Klimaatcoalitie richt zich op het beperken van CO2-uitstoot om klimaatopwarming te voorkomen. Het plan heeft ook als doel om Klimaatadaptieve- en mitigerende oplossingen te implementeren. We waken er ook voor dat het actieplan rekening houdt met het behoud van natuur en biodiversiteit en niet ten koste gaat van de gezondheid. Het verbranden van houtige biomassa maakt bijvoorbeeld geen onderdeel uit van de plannen en de focus ligt op natuurlijke oplossingen. 


De Klimaatcoalitie bestaat uit een groot aantal lokale & nationale organisaties en groeit met de dag. We komen gezamenlijk op voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst.  Doet jouw organisatie al mee?


2020-12-31-thefab-eindejaarsafsluiting-en-plannen-voor-2021


Eindejaarsafsluiting en plannen voor 2021
Bij deze willen we jullie bedanken voor een zeer actief en succesvol 2020. De federatie is sinds vorig jaar flink gegroeid en bestaat nu uit 47 organisaties en een groot aantal individuele leden. Dankzij jullie inzet en ondersteuning zit het huidige destructieve bomenkap & biomassabeleid in de schopstoel en zijn een groot aantal biomassaprojecten verhinderd. De actievideos, artikelen, rapporten, bezwaren, verzoeken en rechtszaken van de deelnemende organisaties hebben we beschikbaar gesteld in ons online archief:


nieuws.the-fab.org           2100+ nieuwsberichten
docs.the-fab.org               1400+ rapporten & documenten
videos.the-fab.org            70+ video’s


Het verzet tegen ontbossing & het verbranden van houtige biomassa ten koste van ons belastinggeld, onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst wordt in 2021 flink opgeschaalt. Benieuwd naar onze plannen? Lees de eindejaarsafsluiting:


2020-12-13-thefab-actie-laat-vattenfall-vallen


Actie laat Vattenfall vallen!
Helaas heeft Vattenfall besloten om de bouw van haar mega biomassacentrale op houtstook van 120 MWth in Diemen toch door te zetten. Dat betekent verdergaande grootschalige boskap in de Baltische landen en USA/Canada.


Maar wacht even: Vattenfall wil toch binnen één generatie fossielvrij zijn? Desondanks wil het bedrijf de centrale per 1 juli 2024 in werking hebben. Hoe valt dat te rijmen? Dat is dan toch een grove leugen? Oh ja, waar kennen we Vattenfall ook al weer van? Inderdaad: van gesjoemel met rekeningen, onwettige colportage praktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Daar kan grootschalige bosvernieling nog wel bij.


Bomen die gekapt en verbrand worden met miljarden van jouw belastinggeld ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Dat pikken we toch niet?! Doe mee met onze actie: "Laat Vattenfall vallen."


2020-12-02-telegraaf-vraag-naar-biomassa-funest-voor-bossen


De toenemende vraag naar biomassa in Nederland draagt bij aan rampzalige kaalkap van bossen in Estland en Letland. Daarvoor waarschuwen Baltische natuurorganisaties in een nieuw alarmerend rapport dat vandaag in meerdere landen verschijnt.


2020-11-02-thefab-brandbrief-aan-ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat-tav-sde-subsidies-biomassa-dutch

Brandbrief aan Ministerie van Economische Zaken (en Klimaat ?)

Rond de 70 nationale en internationale organisaties waaronder Greenpeace, Extinction Rebellion, Fridays For Future, en de Federatie tegen Biomassacentrales hebben een brandbrief verzonden aan het Ministerie van Economische Zaken. In de brief werd nogmaals heel duidelijk gewezen op alle bezwaren ten opzichte van het verstrekken van subsidies op het verbranden van houtige biomassa en de schade die hiermee veroorzaakt wordt op onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst. De brandbrief wordt ondersteund door 22.500 Nederlanders die de petitie "Stop per direct de subsidie op biomassacentrales in Nederland" hebben ondertekend. De brandbrief werd opgesteld door Comite Schone Lucht, Leefmilieu en Mobilisation for the Environment.


2020-10-28-pvdd-regering-moet-wildgroei-aan-biomassacentrales-voorkomen

Regering moet wildgroei aan biomassacentrales voorkomen

De regering moet met een plan van aanpak komen om de wildgroei aan biomassacentrales te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een voorstel van Partij voor de Dieren, die de regering opdraagt nationale regie te nemen over het aantal en het totale vermogen van biomassacentrales.


“Dit is ontzettend goed nieuws. Lokale overheden geven massaal toestemming om biomassacentrales te laten bouwen terwijl het verbranden van hout helemaal geen duurzame energievoorziening is. Er komt meer CO2 bij vrij dan bij het verbranden van kolen”, legt Kamerlid Lammert van Raan uit. “Bovendien worden door subsidies op houtige biomassa deze centrales in hoog tempo uit de grond gestampt, waar weer bossen voor moeten worden gekapt. Als we op deze voet doorgaan met deze mega-houtovens, dan zijn er scheepsladingen hout van over de hele wereld nodig om de centrales te laten branden. Hoog tijd dus voor een plan van aanpak van de regering om dit eindelijk een halt toe te roepen.”


Groningse Gedeputeerde Nienke Homan in de ban

Ze was naar eigen zeggen ‘een totaal onbekende in de energiesector en  niet geremd door een gebrek aan energiekennis'  en heeft zichzelf en de Provincie Groningen overgeleverd aan de zeer machtige betaalde pro-biomassalobby van RWE. Ze heeft het voornemen om binnenkort goedkeuring te geven voor de verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de Eemshaven kolencentrale van RWE met desastreuze gevolgen voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst. Johan Vollenbroek waarschuwde haar vandaag voor de gevolgen en verzocht haar dringend om af te zien van haar voornemen. Namens de Federatie tegen Biomassacentrales hebben wij het verzoek aangevuld.


2020-10-27-thefab-verzoek-aan-nienke-homan-om-af-te-zien-van-een-positief-besluit-over-de-vergunning-voor-biomassa-bijstook-rwe-eemshaven
2020-10-26-thefab-ecotoxic-meest-vervuilende-bedrijven-van-nederland-en-de-betaalde-pro-biomassalobby

Meest vervuilende bedrijven van Nederland en de betaalde pro-biomassalobby

Als de meest vervuilende bedrijven van Nederland samen met de betaalde pro-biomassalobby een nieuwe website opstarten om het gebruik van biomassa te promoten dan weet je het wel... 1 bak ellende voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst!


2020-10-01-thefab-petitie-de-eu-moet-bossen-beschermen-niet-verbranden-voor-energie

Petitie: De EU moet bossen beschermen, niet verbranden voor energie

Om onze natuur te behouden en de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, is het cruciaal om ons in te zetten voor het beschermen en herstellen van onze natuurlijke bossen. Toch worden onze gezamenlijke inspanningen voor het behoud van onze bossen en planeet systematisch ondermijnt door de EU-leiders. Het EU-beleid promoot ten onrechte en op misleidende wijze het verbranden van hout uit bossen als 'CO2-vrije' hernieuwbare energie. Daardoor neemt de de houtkap in onze bossen en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen toe. Het kappen en verbranden van bossen is slecht voor de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Toch wordt de EU elk jaar meer afhankelijk van het verbranden van hout om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen. De consumenten worden gedwongen jaarlijks miljarden aan subsidies af te staan voor deze onjuiste en bedrieglijke klimaatmaatregel. Dit is weggegooid geld.


De Federatie tegen Biomassacentrales heeft in samenwerking met meerdere internationale organisaties een petitie opgezet die we binnenkort gaan overhandigen aan Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en de regeringen van de EU-lidstaten om dit funeste beleid drastisch te laten wijzigen. Help jij een handje mee?


2020-05-30-thefab-brandbrief-aan-ser-met-oproep-om-de-sde-subsidie-voor-biomassaverbranding-stop-te-zetten-dutch

Rectificatieverzoek Follow the Money publicatie 'de zin en onzin van biomassa'

De Federatie tegen Biomassacentrales heeft een rectificatieverzoek verzonden aan FTM m.b.t. de zin en onzin van biomassa publicatie. In het artikel van FTM was geen enkele link te vinden naar de veroorzakers van het schandaal waarbij miljarden verspild zijn aan het opzetten van een wereldwijde handel in houtige biomassa ten koste van onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst terwijl die miljarden besteed hadden moeten worden aan daadwerkelijk duurzame oplossingen. Meerdere onderdelen uit het artikel van FTM lijken één op één overgenomen uit stukken van de betaalde pro biomassa lobby. Wat FTM ons inziens had moeten doen was de betaalde connectie tussen de top van RWE/Essent en
het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht onderzoeken. In 2002 start het Copernicus Instituut het FAIR Biotrade project van Essent (RWE) om het Essent Green Gold Label (GGL) te converteren tot een certificeringsysteem (SBP) voor de wereldwijde handel in biomassa (IWPB). RWE/Essent verbrand al sinds 1999 houtige biomassa in de centrale van Cuijk, heeft dit in 2001 uitgebreid naar de Amercentrale en heeft sindsdien in hoog tempo een mondiaal handelsproduct gemaakt van houtige biomassa (en palmolie). Lees hier ons verzoek inclusief onderbouwing en reactie van Johan Vollenbroek: 2020-07-27-thefab-rectificatieverzoek-ftm-publicatie-de-zin-en-onzin-van-biomassa-dutch.pdf


Lees hier de volledige discussie tussen Follow the Money, de landelijke federatie tegen biomassacentrales en Johan Vollenbroek (MOB): 2020-07-30-thefab-rectificatieverzoek-ftm-publicatie-de-zin-en-onzin-van-biomassa-volledige-discussie-dutch.pdf

 

SER advies aan Kabinet: subsidies voor biomassa zo snel mogelijk afbouwen

Voor de subsidie voor biomassa zijn miljarden euro's uitgetrokken. In het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord voor Nederland speelt biomassa een belangrijke rol, in meerdere sectoren. Het advies van de SER moet een einde maken aan een steeds hoger oplopende discussie over biomassa. Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met argumenten over biodiversiteit, kaalslag van bossen, luchtkwaliteit en wel of geen klimaatwinst. De discussie speelt niet alleen in de politiek. Actiegroepen proberen de komst van biomassacentrales te verhinderen, gemeenten spreken zich erover uit en ook wetenschappers zijn het onderling niet eens. De grootschalige inzet van biomassa voor hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) en de daarvoor ingezette subsidies passen niet in de fase waarin de energietransitie nu is aanbeland, aldus de SER. De Raad pleit er ook voor om "zo min mogelijk onderscheid te maken tussen productie- en nevenstromen en de term reststroom te vermijden". Geadviseerd wordt om de rol van biogrondstoffen te herzien. "Hoogwaardige toepassingen, zoals in de chemische industrie en in materialen, zijn van groot belang en moeten daarom beter worden benut en gestimuleerd." Lees hier het hele artikel: https://nos.nl/artikel/2339062-ser-subsidies-voor-biomassa-als-energiebron-zo-snel-mogelijk-afbouwen.html


2020-05-30-thefab-brandbrief-aan-ser-met-oproep-om-de-sde-subsidie-voor-biomassaverbranding-stop-te-zetten-dutch

Brandbrief aan SER met oproep: Stop de SDE subsidie op biomassaverbranding!

Een breed collectief van wetenschappers, bewonersverenigingen en onafhankelijke milieugroepen heeft een brandbrief verzonden aan de Sociaal- Economische Raad (SER) met het verzoek om per direct de SDE subsidie op het verbranden van houtige biomassa stop te zetten. De raad komt deze zomer met een advies aan het Kabinet over de inzet van (houtige) biomassa om de klimaatdoelen te bereiken. Ondertussen is het algemeen bekend dat het verbranden van houtige biomassa alleen op papier een bijdrage levert aan die doelen en dat biomassaverbranding juist slecht is voor de gezondheid, de natuur,het klimaat en daarmee funest is voor onze toekomst. Lees hier de oproep: 2020-05-30-thefab-brandbrief-aan-ser-met-oproep-om-de-sde-subsidie-voor-biomassaverbranding-stop-te-zetten-dutch.pdf


2020-05-08-thefab-reactie-op-pbl-rapport-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-hofbar

De reactie van de Federatie tegen Biomassacentrales op het rapport van het PBL

Greenpeace verklaarde dat het rapport een laf en PBL-onwaardig rapport was, Johan Vollenbroek stelde dat het rapport de plank volledig mis sloeg en de Federatie tegen Biomassacentrales & Ontbossing is het daarmee eens. Het PBL-rapport geeft niet de nodige aanbevelingen voor een goed klimaatbeleid en stelt dat het Nederlandse klimaatbeleid niet zonder verbranding van biomassa kan. Deze verklaring is onjuist. Integendeel, biomassaverbranding veroorzaakt grote schade aan onze gezondheid , de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Lees hier onze volledige reactie op het PBL-biomassarapport: 2020-05-08-thefab-reactie-op-pbl-rapport-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-dutch.pdf


2020-05-08-mob-kritische-reactie-johan-vollenbroek-op-pbl-rapport-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa

PBL-rapport over Biomassa slaat de plank volledig mis - Stop de subsidies op houtstook!

Wat is er met PBL aan de hand? Hoezo biomassa onmisbaar voor klimaatemissie aanpak? Als je het alleen boekhoudkundig bekijkt wel ja. Kijk je naar de levenscyclus van biomassa als hernieuwbare grondstof, dan zal dit alleen maar leiden tot meer CO2-emissie en versterking van opwarming van de aarde. Is dit een opzet om een lang proces in te gaan om gezichtsverlies van de regering tegen te gaan vanwege verkwisting van miljarden aan subsidies? De nieuwe werkelijkheid over biomassa en CO2-emissie, over grootschalige houtkap en vernietiging van kwetsbare bosecosystemen overal ter wereld en verlies van biodiversiteit wordt onvoldoende meegewogen. EASAC en KNAW rapporteerden eerder dat biomassastook een misplaatste manier is om aan klimaatdoelen te voldoen. Het gaat simpelweg niet werken vanwege de "CO2-schuld" bij houtstook. EASAC
sprak zelfs van perverse subsidies. De enige goede weg vooruit is om subsidie op houtstook onmiddellijk te schrappen!

Lees hier het volledige persbericht van de Mobilisation for the Environment: 2020-05-08-mob-kritische-reactie-johan-vollenbroek-op-pbl-rapport-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-dutch.pdf


2020-05-06-thefab-rectificatieverzoek-nos-publicatie-biomassa-vs-import-gas-rapport-royalhaskoningdhv-in-opdracht-van-nvde-betaalde-pro-biomassa-lobby-dutch

Rectificatieverzoek NOS Publicatie Biomassa vs Importgas Rapportage

De Federatie tegen Biomassacentrales heeft een rectificatieverzoek verzonden aan de NOS m.b.t. de publicatie over de vergelijking tussen de uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van importgas en biomassa. Het artikel was gebaseerd op een rapport van Royal HaskoningDHV in opdracht van de NVDE betaalde pro-biomassalobby terwijl Royal HaskoningDHV grote financiële belangen heeft bij de resultaten die in het rapport waren opgenomen. Royal HaskoningDHV heeft in een reactie op onze vragen over het rapport eerlijk toegegeven dat de CO2-uitstoot die vrijkomen bij het verbranden van houtige biomassa niet zijn meegenomen in de vergelijking. Ze hebben ook toegegeven dat indien die emissies wel meegenomen zouden zijn er een vrij zinloos rapport zou ontstaan aangezien er meer CO2 per eenheid geproduceerde energie vrijkomt bij het verbranden van biomassa in vergelijking met aardgas. Lees hier ons het volledige rectificatie verzoek inclusief de bronnen: 2020-05-06-thefab-rectificatieverzoek-nos-publicatie-biomassa-vs-import-gas-rapport-royalhaskoningdhv-in-opdracht-van-nvde-betaalde-pro-biomassa-lobby-dutch.pdf


2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland

Inbreng voor het onderzoek van het PBL als basis voor het SER biomassabeleid advies

The Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en ontbossing heeft inbreng geleverd voor het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als basis voor het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de beschikbaarheid van duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland t.a.v. nieuw biomassabeleid. Het hele onderzoek van de PBL is doorgestoken kaart maar wij hebben ter voorbereiding op de meerdere rechtszaken die we aan het voorbereiden zijn toch onze inbreng aangeleverd. Hieronder de link naar het hoofddocument van onze inbreng:
2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf


Kom jij het juridisch team van MOB (Mobilisation for the Environment) versterken?

De strijd tegen de biomassacentrales heeft de grootste kans van slagen als deze plaatsvindt in de rechtbank. De rechtszaken die het Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek heeft lopen tegen de biomassacentrales zijn het enige echte middel dat we hebben om de centrales tegen te houden of te sluiten.


MOB strijd niet alleen tegen de schadelijke gevolgen van het verbranden van biomassa, maar ook tegen de uitstoot van de luchtvaart, industrie en intensieve veehouderij. Daarnaast ken je hen van de overwinning in de rechtszaak tegen het stikstofbeleid (Programma Aanpak Stikstof).


MOB heeft in de afgelopen jaren meer dan 500 rechtszaken gevoerd. Meer dan 90% van de zaken wordt gewonnen als gevolg waarvan er tegenwoordig minder kans is om vroegtijdig te sterven aan de gevolgen van de schadelijke uitstoot van onder meer kolencentrales en raffinaderijen. Het is dan ook van levensbelang voor de mens, de dieren en de natuur dat MOB doorgaat met het aanspannen van zaken tegen de overheid en vervuilende energie initiatieven.


Wil jij het juridische team van MOB komen versterken of ken jij iemand die mogelijk interesse heeft?


Bezwaar maken tegen een biomassacentrale

Ben jij benieuwd of er bij jou in de buurt ook een biomassacentrale staat of komt en wil je weten wat je daar aan kan doen? Wij hebben een kaart beschikbaar gesteld waar je heel eenvoudig kan zoeken naar biomassacentrales die al actief zijn of nog gebouwd dienen te worden. Klik op de knop hieronder om de kaart te bekijken en de mogelijkheden te lezen die je kunt ondernemen om de centrale tegen te gaan.


Bezwaar maken tegen een biomassacentrale bij jou in de buurt

Doe mee met de Biomassa Zaak

Biomassale Kaalkap Video van Robin Noorda

Biomassale Kaalkap Video (Robin Noorda)


2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-de-energiemaatschappijen-dutch

Pro-biomassalobbyfeiten onderzoek deel 1: de energiemaatschappijen

Je vraagt je misschien af waarom biomassacentrales er zo makkelijk komen terwijl er zo veel protest tegen is. Ons pro-biomassalobbyonderzoek laat zien is dat er miljoenen worden gestopt in de lobbywereld van de biomassacentrales door onder andere de energiemaatschappijen, politiek, wetenschappers en investeerders. Dit artikel maakt onderdeel uit van een uitgebreid onderzoek naar de betaalde pro-biomassalobby activiteiten in Nederland: 2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-de-energiemaatschappijen-dutch.pdf


2019-11-08-thefab-brief-aan-de-financiers-van-rwe-over-de-investeringsrisicos-van-biomassa

Pro-biomassalobbyfeiten onderzoek deel 3: de wetenschappers

In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennia lang sprake van belangenverstrengeling. In deel 3 van het pro-biomassalobbyfeiten onderzoek laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden.

Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden in eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden aangaan waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt. Daarnaast hebben wij laten zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaand personen uit de energie- en de biomassasector.


Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen
van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal
is. Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat
zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote
schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken
van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst. Dit artikel maakt onderdeel uit van een uitgebreid onderzoek naar de betaalde pro-biomassalobby activiteiten in Nederland: 2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch.pdf


2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch

Brief aan de investeerders van RWE over de investeringsrisico's van biomassa

Niet alleen de energiemaatschappijen en politici zijn schuldig aan de komst van de biomassacentrales. Ook de investeerders spelen een belangrijke rol terwijl zij hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst. Wij hebben daarom, samen met internationale organisaties, de investeerder van RWE een brief geschreven:  2019-11-08-thefab-brief-aan-de-financiers-van-rwe-over-de-investeringsrisicos-van-biomassa-dutch.pdf


Weblinks naar info over bomenkap & het verbranden van biomassa.


De FAB heeft hieronder de links beschikbaar gesteld naar websites die de schadelijke gevolgen van het kappen van bomen en het verbranden van houtige biomassa hebben onderzocht. Mocht u interessante websites willen toevoegen, stuur dan een mail naar the-fab


Lees het laatste nieuws over het biomassadossier

NIEUWS


Ben jij benieuwd naar het laatste nieuws over het kappen en verbranden van houtachtige biomassa en de gevolgen voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst? Klik op de knop hieronder en ga naar de nieuwspagina.


Bekijk de videos in het biomassadossier

VIDEOS


Zoek je een video over het kappen en verbranden van houtachtige biomassa en de acties van de 200 organisaties die proberen te voorkomen dat ze onze bossen verbranden en ons milieu vervuilen? Kijk dan op onze pagina met alle video's in meerdere talen.


Lees de laatste documenten in het biomassadossier

DOCUMENTATIE


We hebben meer dan duizend onderzoeksartikelen en rapporten over de impact van de houtkap en verbranding van houtachtige biomassa en alle problemen en risico's daaromheen gelezen en geanalyseerd als basis voor deze website.


BioMassMurder Support Us Page

AANSPRAKELIJKHEID


We zullen de politici verantwoordelijk moeten houden voor de ramp die ze veroorzaken door onze belastingen te stelen en aan de eigenaren en aandeelhouders van vieze miljardenbedrijven te geven. Aardig vragen gaat niet werken. Help ons hen te vervolgen!


BioMassMurder Research Biodiversity Page

BIODIVERSITEIT


Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van onderzoeksrapporten over de impact van houtkap en verbranding van houtachtige biomassa op de biodiversiteit van de aarde. De VN beweert dat binnenkort 1 miljoen soorten uitsterven. Haast is geboden.


BioMassMurder Research Carbon Dioxide Page

KOOLSTOF DIOXIDE


Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van onderzoeksdocumenten over kooldioxide-emissies veroorzaakt door de houtkap, het transport en de verbranding van houtachtige biomassa en de impact ervan op klimaatverandering.


BioMassMurder Research Certification Page

CERTIFICERING


Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen over certificering, voorschriften, monitoring en schema's die nodig zijn voor de duurzame toeleveringsketen van houtachtige biomassa verkregen uit officiële documenten en internationale onderzoeksdocumenten.


BioMassMurder Research Ecotoxicity Page

ECOTOXICITEIT


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en internationale onderzoeksdocumenten over de ecotoxiciteit van brandende houtachtige biomassa en het effect ervan op onze gezondheid en milieu.


BioMassMurder Research Healt Risks Page

GEZONDHEIDS RISICO'S


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van uit onderzoeksdocumenten over de vele gezondheidsrisico's en de miljoenen vroege sterfgevallen die worden veroorzaakt door houtkap en verbranding van houtachtige biomassa.


BioMassMurder Research Legal Page

JURIDISCH


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en onderzoeksdocumenten over het wettelijke nationale en internationale kader waarin het kappen en verbranden van houtachtige biomassa moet worden geplaatst.

BioMassMurder Research Solutions

OPLOSSINGEN


Deze pagina bevat de vele milieuvriendelijke oplossingen verzameld uit onderzoek of verstrekt door organisaties om de verbranding van  houtachtige biomassa voor het produceren van elektriciteit of warmte wereldwijd te vervangen.


BioMassMurder Research Subsidies Page

SUBSIDIES


Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en internationale onderzoeksrapporten over de enorme hoeveelheid subsidies voor het verbranden van houtachtige biomassa om elektriciteit of warmte te produceren.


BioMassMurder Research Sustainability Page

DUURZAAMHEID


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en internationale onderzoeksdocumenten over de duurzaamheidseisen en de status van houtkap en verbranding van houtachtige biomassa voor de productie van elektriciteit of warmte.


BioMassMurder Research Whole Trees

HELE BOMEN


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en internationale onderzoeksdocumenten over de houtkap van hele bomen die worden gebruikt voor het verbranden van houtachtige biomassa voor de productie van elektriciteit of warmte.


BioMassMurder Research LULUCF

LULUCF


Deze pagina bevat de citaten, claims en officiële onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de huidige subsidieregels juist het doel ondermijnt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de verdragsverplichtingen en de fundamentele rechten van de mensheid schendt


BioMassMurder Research LobbyFeiten

LOBBY FEITEN


Deze pagina bevat de resultaten van ons pro biomassa lobby onderzoek waaruit blijkt dat er miljoenen per jaar worden gestopt in de lobbywereld van de biomassacentrales door onder andere de energiemaatschappijen, de banken, de politiek, wetenschappers en investeerders.


BioMassMurder Research Afkortingen

AFKORTINGEN


De pagina bevat aanvullende informatie voor alle afkortingen die op deze website worden gebruikt om de technische documentatie over de houtkap, verbranding, certificering en wettelijke vereisten voor het verkrijgen van subsidies voor houtachtige biomassa te begrijpen.


BioMassMurder Research Take Action Page

NEEM ACTIE


Deze webpagina bevat alle acties en campagnes die we hebben verzameld van de meer dan 200 internationale organisaties die u kunt helpen en ondersteunen om te voorkomen dat houtachtige biomassa wordt gekapt en verbrand om elektriciteit of warmte te produceren.